Rechtsvormen

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is de beste manier om eenvoudig en goedkoop een eigen zaak te starten. U heeft geen businesspartner nodig en u hoeft ook geen startkapitaal voor te leggen.

Boekhouder voor Eenmanszaak

VOF

Bij een vennootschap onder firma (vof) start u samen met één of meerdere ondernemers een bedrijf. Iedereen die meedoet bij een vof wordt mede-eigenaar (vennoot). Alle vennoten hebben een inbreng bij het bedrijf, zoals geld, goederen of arbeidsuren.

Boekhouder voor VOF

BV

Een BV is een besloten vennootschap omdat de opties om aandelen over te dragen beperkt zijn. Als BV bent u verplicht een boekhouding te voeren.

Boekhouder voor BV

NV

De Naamloze Vennootschap (NV) is een vennootschap waarbij minimaal twee aandeelhouders investeren. Een Naamloze Vennootschap is een kapitaalsvennootschap. Dit betekent dat vennoten zich via een bepaald kapitaal verbinden aan de NV.

Boekhouder voor NV

VZW

VZW staat voor 'Vereniging zonder Winstoogmerk'. In tegenstelling tot een vennootschap, heeft de VZW niet als doel winst te maken. Grote VZW's hebben dezelfde boekhoudkundige verplichtingen als een handelsvennootschap.

Boekhouder voor VZW