Boekhouding VZW

VZW staat voor 'Vereniging zonder Winstoogmerk'. In tegenstelling tot een vennootschap, heeft de VZW niet als doel winst te maken. Grote VZW’s hebben dezelfde boekhoudkundige verplichtingen als een handelsvennootschap. De kleinere VZW’s hebben minder verplichtingen. De verplichtingen voor een kleine VZW zijn:

Volledige boekhouding VZW

Het bijhouden van een debet- en credit overzicht is verplicht voor een kleine VZW. Onze finance experts helpen u hier graag bij. Benieuwd of u onder een kleine of grote VZW valt? Lees dan verder.

Jaarrekening neerleggen

Het is verplicht voor de kleine VZW om een jaarrekening op te stellen. Deze jaarrekening moet:

- Jaarlijks goedgekeurd worden tijdens de ledenvergadering;
- Neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
Daarnaast moet een jaarlijkse goedkeuring plaatsvinden tijdens de algemene ledenvergadering voor de begroting van het komende jaar. Wij raden aan om deze jaarrekening door een professionele accountant te laten maken.

Wanneer is er sprake van een kleine/grote VZW?

Om in aanmerking te komen voor een grote VZW moeten minimaal twee van de volgende criteria van toepassing zijn:

1.        Vijf werknemers of meer;
2.        €250.000 aan jaarlijkse ontvangsten of meer;
3.        Een vermogen van €1.000.000 of meer.

Indien de VZW maar aan één van de drie criteria voldoet, is het een kleine VZW.

VZW oprichten

Bent u van plan om een VZW op te richten? Dan zijn er verschillende te ondernemen stappen. We bespreken de stappen kort en bondig:

 • Stap 1: de oprichters
  er zijn twee personen nodig om een VZW op te kunnen richten. Het maakt niet uit of dit rechtspersonen of natuurlijke personen zijn.
 • Stap 2: de oprichtingsakte
  Er dient een akte te worden opgesteld. Daar behoren ook de statuten toe, zoals de naam en het doel van de VZW.
 • Stap 3: griffie van de ondernemingsrechtbank
  Als de akte door alle oprichters is ondertekend, wordt deze vervolgens neergelegd bij de griffie v.d. ondernemingsrechtbank. Na de controle van de griffier wordt de VZW ingeschreven in het rechtspersonenregister en krijgt u een ondernemingsnummer.
 • Stap 4: btw-nummer
  Vraag een btw-nummer aan.

Boekhouding VZW inkijken

Leden van een VZW hebben het recht om de boekhouding van de betreffende VZW in te zien. Vaak bestaan de leden uit het bestuur. Soms is er een select groepje van overige leden die de boekhouding mogen inzien, maar de 'gewone' leden hebben in dat geval geen inzagerecht. Als een commissaris is benoemd, dan vervalt het individueel inzagerecht van de leden. Het is niet mogelijk om als personeelslid van een VZW een inzagerecht af te dwingen. 

Grote VZW's
Een grote VZW in België moet hun jaarrekening ook publiceren via de Nationale Bank. Hier kunnen online de jaarrekeningen worden geraadpleegd.

Hulp nodig bij de boekhouding van VZW?

De financiële experts van WRKD helpen u graag bij het voeren van de boekhouding. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Vul onderstaand contactformulier in om in contact te komen met maximaal drie potentiële kandidaten voor uw vraagstuk. Neem contact met ons op per telefoon 092 98 01 79 of via mail (info@wrkd.be).

Begin uw aanvraag (100% vrijblijvend)


Bedrijfsvorm *
Werkzaamheden

Beveiligd met SSL
Vraag gratis een offerte aan!

Onze dienst is geheel gratis en vrijblijvend voor u als ondernemer.